Vi ønsker at bevare og udbygge vores grønne Hasle

Beboergruppens alternative forslag til letbanens etape 2 via Søren Frichs Vej og Ringvejen til Skejby

Beboergruppens alternative forslag til letbanens etape 2 via Søren Frichs Vej og Ringvejen til Skejby

Vi ønsker også en letbane, men den skal ikke føres ad Viborgvej. Den skal føres rundt om Aarhus som en ringbane.

Der er god plads til byfortætning og parkering, hvor ringbanen krydser Viborgvej uden for ringvejen.

Herved kan den gennemkørende trafik på Viborgvej gøres mindre, og vi bevarer vores grønne identitet.

Vi er tilfredse med vores Hasle.
Vi har jo selv valgt at bo her.

Læs mere: