Hvad synes du om letbanen?

Giv os din kommentar, så vi kan få en debat om letbanen.

Hvad synes du taler for og imod:

 • Aarhus Kommunes forslag til letbanens etape 2 ad Viborgvej og Ryhavevej?
 • beboergruppens alternative forslag til letbanens etape 2 ad Søren Frichs Vej, Ringvejen til Skejby?

Vi ser frem til en god og sober debat.

17 thoughts on “Hvad synes du om letbanen?”

 1. Det er intet mindre end et genialt alternativt forslag til Aarhus Letbanes Fase 2, som Hasle-gruppen er kommet frem til. Flot arbejde 🙂
  Aarhus Letbanes forslag vil medføre så drastiske ændringer for Banegårdsgade, Park allé, Vester allé, Thorvaldsensgade, Viborgvej osv, at man kan frygte, det kan få uoverskuelige konsekvenser for færdslen på disse veje og på udseendet. Det vil være endvidere være tvivlsomt, hvor mange borgere, der ville gøre brug af letbanen med den planlagte rute, da turen vil blive alt for langsom, for de der skal fra Gellerup/Brabrand o.s.v. til Aarhus Centrum.
  En anden ting er de økonomiske beregninger, der tyder på, at Hasle-gruppens forslag vil blive langt billigere end Aarhus Letbanes ruteforslag. Så kan der måske oven i købet blive penge til at indsætte el-busser på de ruter, der er mest befærdede, så borgerne i Aarhus også vil få en miljøgevinst vedrørende udstødning og støj fra de busser, der trods alt må tænkes fortsat at skulle køre i Aarhus.
  Man må virkelig håbe, der er nogle fornuftige og fremsynede politikere, der vil bakke op om dette forslag.

  1. Hvordan kan det dog være “genialt” at foreslå en alternativ linjeføring, som spolerer Marienlystparken i Hasle samt 2-3 km skov?
   Personligt finder jeg det paradoksalt, at beboergruppen vil bevare Hasles “grønne præg” og så som alternativ anviser en linjeføring, der går dels gennem Marienlystparken, dels herefter en strækning på 2-3 km gennem skovområdet fra Kornmodsbakkens nordlige hjørne til Jernaldervej. Altså en ødelæggelse af den “grønne kile” i Hasle, som Hasle Fællesråd betragter som et meget væsentligt element i Hasles grønne og rekreative områder.
   Det ville have klædt “beboergruppen” – som jo på ingen måde har opbakning ud over den halve snes mennesker, der står bag den – at de havde brugt blot et minimum af tankevirksomhed, så de kunne indse, at deres alternative linjeføring – i al fald betragtet til Hasle isoleret – er mange gange værre for “Hasles grønne identitet” end det oprindelige forslag, der ikke rammer hverken skov- eller parkområder.
   Steen C. Saabye, bestyrelsesmedlem i Hasle Fællesråd.

   1. @Steen C. Saabye
    I forslaget vil letbanen køre i udkanten af to boligområder og på grænsen af de grønne områder. Det er naturligvis altid afvejning af hvor indførelse af et nyt trafikmiddel gør mindst ondt – her har vi tydeligvis forskellig opfattelse.
    Når det så er sagt er det jo et forslag og oplæg til debat.
    Jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne i Hasle Fællesråds bestyrelse

 2. Ja, det er da en glimrende ide. Så kan der nok også blive plads til P-pladser. Det undrer mig at der f.eks. i Tranbjerg og Viby st. ikke er en eneste p-plads. Her holder Letbanen. Skal man fra Solbjerg må man køre til Tranbjerg, da busserne bliver sparet væk på grund af banen. For de jeg kender er det ikke aktuelt at tage Letbanen, da bilen ikke kan stå hele dagen.
  Det er bedre at få med Naturgas eller anden grøn “motor” end den dyre løsning der er tænkt nu.

  1. Tak for din kommentar Ellen Larsen.
   Netop parkeringspladser til bilen, er også noget af det vi ser som en stor mangel og et stort problem flere steder i områderne.
   Vi er meget bekymrede for konsekvensen af, at få letbanen op af Viborgvej og Ryhavevej.
   I forvejen er der problemer i området i nærheden af Hasle Torv!
   Med letbanen som en ring udenfor ringvejen, ville det jo nemlig være muligt at oprette de parkeringspladser, der er brug for.

 3. Århus kommunes forslag til etape 2
  Jeg syntes det er et fint forslag. At man forstiller sig at letbane kommer til at forme sig som en stjerne fra centrum. Hvis man ser udi fremtiden vil scenariet sandsynlig også se anderledes ud. Jeg forestiller mig en bilfri by midte. Hvor folk som vil til Århus udefra, parkerer deres biler ved en letbane endestation for at tage letbanen ind til centrum. Fordel ved dette er mindre forurening og trafik til glæde for beboere i området. Vi andre kan tage letbanen lige uden for vores dør. Eksempler har jeg set i andre lande. Jeg er vokset op med sporvogn, jeg mener kommunens rute vil forene bydelene og afstigmatisere Bispehaven og Gellerup parken. De ny letbaner er sandsynlig støjsvage som kommer borgerne til gode og dermed bevare fuglefløjt i det grønne område. Apropos grønne områder har jeg aldrig tænkt over at Hasle var en grønt område. Jeg skulle tænke længe efter for at forstå hvad der menes for her er jo ingen parker som bliver ødelagt, med letbanen.

  Det alternative forslag.
  Jeg kan lide ideen med alt sporet følger ringvejen. Jeg tænker ikke at letbane sporet ringvejen som alternativt men som et supplement fremtiden letbane netværk når alle andre letbane etaper er færdige. Den kunne afløse 6a og forbinde ruterne sammen på tværs.Lige nu tager jeg bus 6a. Mange gange sætter de 2 busser ind pga at en hurtigt bliver fyldt op. Dem som har kørt med 6a på ringvejen ved at den er meget trafikeret. Man forstyrre ikke grønne områder ved at lade den følge ringvejen forløb. Det virker også som om der er plads nok.

  1. Mange tak for din kommentar Nienke Arntzenius.
   Spændende betragtninger.
   Det er ikke letbanen som sådan vi vil undgå.
   Det er mere det, det giver af konsekvenser.
   Byrådet har planer om at vælte nogle lave bygninger ved Hasle torv og området i nærheden heraf og erstatte med meget voldsomme høje huse til både boliger og virksomheder.
   Det vil give endnu mere larm og trafik på Hasle torv end der er i forvejen og det passer slet ikke ind i området – det vil blive alt for dominerende i forhold til alle de almindelige familiehuse i området tæt på.
   Mange vil få ødelagt udsigt og det “miljø”, som var årsagen til at man købte hus / lejlighed i Hasle!

 4. I dagens avis (2/4-17) kan man læse om kommunens plan for fremtidens Århus. Her er der indtegnet tre såkaldte vækstakser, hvoraf den ene tydeligvis er tegnet ind for at følge den oprindelige plan for letbanens etape 2, hvorved der fremkommer de samme underlige knæk på aksen, som der er i det oprindelige letbaneforslag.
  Her ville Haslegruppens forslag passe betydeligt bedre ind med en linjeføring langs Søren Frichs Vej, hvor der jo for tiden er betydelige byggeaktiviteter både inden for ringgaden, ved godsbanen og uden for ringgaden ved fragtmandscentralen. Altså, lav vækstakser og byfortætning, hvor der faktisk er plads i byen samt i udkanten af byen i stedet for at ødelægge de åndehuller, som de skønne gamle villakvarterer, eksempelvis i Hasle, udgør.
  Jeg har tidligere i læserbrev http://stiften.dk/soeg?all=1&rows=7&archive=1&keywords=Letbanering foreslået en linieføring lignende den, Haslegruppen foreslår, men ladet den fortsætte til Egå og Skæring i Nord (hvor der i følge Kommuneplanen også er foreslået fortætningsområder) og til Højbjerg og Skåde i syd (ligeledes fortætningsområder). I disse områder bor der rigtig mange mennesker, som arbejder i de såkaldte vækstakser, men underligt nok er der ingen planer for letbanebetjening af områderne. Det er muligt, at de fleste mennesker har bil i de nævnte boligområder, men hvis der fandtes et alternativ i form af kollektiv trafik på skinner, er jeg sikker på, at det ville blive benyttet, som det eksempelvis er tilfældet med s-togene i boligkvartererne i det nordlige København.
  Denne plan kombineret med Haslegruppens forslag ville således kunne give Århus en hårdt tiltrængt aflastning af ringvejssystemet samtidig med et stjerneformet letbanenet til og fra midtbyen, og, vel at mærke, uden at sporvognene kommer til at fylde på midtbyens centrale pladser og gader, hvor helt andre trafikale løsninger, så som selvkørende elbusser, formentlig vil være en realitet inden letbanen står færdig.

  1. Mange tak for kommentaren Poul Thisted.
   Dejligt at se, at flere har gået og puslet med de samme tanker om en ringletbane, som vi har tænkt.
   Vi forsøger at få så mange som muligt til at komme til orde på denne side.
   Vi vil rigtig gerne, at rigtig mange i hele Århus tager stilling til, hvad den ene og den anden løsning kommer til at betyde for byen. Samt tager stilling til hvilken løsning de ser som den bedste for fremtidens Århus.
   Jeg har også læst artiklen i dag i Stiften, om Forslaget til Kommuneplan 2017, som ventes behandlet i Aarhus Byråd onsdag 5. april. Senere skal det otte uger i offentlig høring inden endelig vedtagelse.
   Er der nogen, der har mulighed for at tage ind og overvære mødet 5. april.
   PS: meget kort tid til offentlig høring, synes jeg.

 5. Mit forslag går igennem til Silkeborgvej, via Thorvaldsensgade. På Silkeborgvej ved Åbyhøj. Så vidt jeg husker dette stykke af Silkeborgvej i Åbyhøj, er der en bred Helle-Gadedeling midt i gaden, og på hver side af dette stykke af Silkeborgvej, er der et bredt fortorv, og cykelsti. Jordvolden for enden af Søren Frichsvej, er godt 5-6 meter høj. Og borgergergruppens forslag, er at Letbanen skal køre på dette styke jordvold-niveau i godt 300-500 meter. Dette medføres at strækningen på de 300-500 meter, skal enten graves og udfaces til gade-niveau, eller der skal at Letbanen hæves i en bro-konstruktion, hvilket begge dele ér en dyr og lang tidskravs-process at udføre. Ruten so midt forslag, dækker bl. a Midtbyen, Banegårdsplasen, ned via Busgaden, ud af Åboulevarden, med ét spor på hver side af Åboulevarden ér, og ruten dækker Gellerup, Brabrand, Tilst ved Bilka/nær Bilka, lidt ind af Viborgvej, og til Skejby. I Midtbyen dækker ruten, hvor passagere nemt kan komme til hele Strøget på ruten Park Allé, og ned til Åboulevarden. Som ad denne rute dækker bl. a. Salling, Magazin, og Guldsmedgade, Ltinerkvarteret, da Letbanen er tæt på disse dele af Midtbyen!

  1. Dog, skal Letbane ruten starte på Århus Ø,og hen igennem Dokk1, op mod Banegårdspladsen, som jeg har glemt at skrive i mit forslag til Letbanen!

 6. Hej Kenneth. Tak fordi du vil hjælpe os med at finde alternative veje for letbanen, så den ikke kommer til at ødelægge det Hasle, som vi alle holder så meget af. Men i vores lille Hasle-gruppe forsøger vi samtidigt at respektere, at så få som muligt heller ikke får ødelagt det, som de holder meget af. Vi ser gerne, at vores smukke Aarhus midtby bliver bevaret som den er uden ekstra fortætninger – men med langt mere grønt. Hasle-gruppens forslag bygger på, at et tog på en letbane ikke skal køre inde i byen med hastigheder på 15 km/time. Toget kan køre med hastigheder på op til 100 km/time og har nogle særdeles gode accelerationstider. Dem udnytter man slet ikke inde i bytrafikken, hvor de mange tog blot vil hindre den øvrige trafik i at bevæge sig rundt. Et letbanetog i bytrafikken er som at skyde gråspurve med kanoner. Det er alt for dyrt, det er alt for langsomt, og det ødelægger alt for meget. Det er rigtigt, at der i krydset mellem Ringvejen og Søren Frichs Vej nok skal etableres en ekstra bro. Men den koster ikke nær de 500 millioner kroner, som det vil koste blot at flytte de nuværende tekniske installationer som Kommunens eget forslag forudsætter. Vi tror, at fremkommeligheden inde i selve byen om ikke så mange år vil foregå med mindre førerløse støjsvage elbusser.
  Har du andre forslag, som vil hjælpe os, hører vi naturligvis gerne fra dig igen.

 7. Vedr. Byfortætning i forstæderne
  Gad vide, om “byrødderne” selv kunne tænke sig et højhus i baghaven? Hvis ikke, må man da håbe, de ikke presser dem ned over hovedet på byens borgere. Lige om lidt skal de tage stilling til, om borgerne i Hasle og Viby skal have klemt højhuse ned i deres villakvarterer. Det er der vist mange beboere begge steder, der ikke er interesserede i

  http://stiften.dk/aarhus/Beboere-frygter-hoejhuse-ved-Kongsvang/artikel/448488

 8. Meget bedre forslag til linjeføring ud af Århus C. En linjeføring jeg før også selv tit har undret mig over, at de officielle planer ikke inkluderer.
  Om linjen ender i Brabrand eller oppe ved AUH Skejby er jeg mere ligeglad med, det er mere problemerne i midtbyen der irriterer mig ved den officielle plan.
  Ved I hvordan det går med at få kommunen med på linjeføringen gennem banegraven i stedet for ad banegårdspladsen osv?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *